Naručite sada

Budite bezbrižne uz Harmony prenatalni test.

Pogledajte video
Budite bezbrižne.

Zašto se u svijetu na svakih 2 minuta jedna trudnica odluči za Harmony test?

Zato što je harmony prvi neinvazivni prenatalni test za rano utvrđivanje abnormalnosti u broju hromozoma u svetu, prisutan od 2012. godine.

Rizik kod trudnice za Daunov sindrom

Rizik kod trudnice starosti od 35 godina je 1:360 Kada trudnica ima 30 godina, rizik koje nose godine starosti je 1:1000, dok je rizik kod trudnice sa 40 godina već desetostruki, dakle, na svakih 100 trudnoća rađa se jedno dijete sa Daunovim sindromom.

Kako se izvodi Harmony prenatalni test?

Harmony prenatalnom testu prethodi detaljno savjetovanje sa stručnim medicinskim licem. Zatim se pacijentkinji uzima uzorak od 20ml venske krvi, koji se u skladu sa strogim propisima o čuvanju i transportu šalje u laboratoriju Cenata u Njemačkoj.

Uzimanje uzorka majčine krvi

Izdvajanje bebine DNK

Analiza bebine DNK

Rezultat u roku od 3 dana

Poređenje skrining metoda

Stope detekcije i rizika skrining testova za utvrđivanje Downovog sindroma

Opcije Harmony testa

U zavisnosti od medicinske porebe ljekari i njihovi pacijenti sada mogu birati između dvije opcije testa.

€590

Harmony® Classic

Trisomy 21/18/13

€640

Harmony® Expert

Trisomy 21/18/13 + XY analysis

€490

Harmony® Optimum

Trisomy 21/18/13

€540

Harmony® Premium

Trisomy 21/18/13

Naručite test

Mogućnost plaćanja karticama

Mogućnost plaćanja karticama